راهنمای وب سرویس SOAP

واسط موجود بر مبنای متد دسترسی SOAP بر روی پروتکل HTTP و HTTPS طراحی و پیاده سازی شده است که یکی از انواع وب سرویس های نسبتا سنتی برای ارتباط بین نرم افزارها می باشد که از آن در جهت برقراری ارتباط با سرور کاوه نگار برای ارسال و دریافت پیامک استفاده شده است .

لینک مطلق نسخه اول این وب سرویس :

http://api.kavenegar.com/soap/v1.asmx

لینک WSDL :

 http://api.kavenegar.com/soap/v1.asmx?WSDL

ساختار کلی متد ها

ساختار کلی متدها به این شکل است که کلیه آنها دارای دو پارامتر با خاصیت ByRef با نام های :

نام نوع توضیحات
Status Integer حاوی کد حاصل از اجرای دستور می‌باشد، در صورتی که 200 باشد به معنی اجرای موفق متد است
StatusMessage String توضیح مربوط به مقدار Status است

نکته : کد مربوط به اجرای دستور فقط در مقدار پارامتر Status قرار می گیرید و کد وضعیت پروتکل ( http status code ) همواره 200 می‌باشد. بنابراین نتیجه اجرای موفق متد را فقط از مقدار پارامتر Status که به صورت by Reference تعریف شده می‌توانید متوجه شوید.

نکته : پارامتر StatusMessage برای راحتی قرار داده شده است تا در هنگام Debug نیازی به مراجعه به بخش خطا ها نداشته باشند و توضیح فارسی مربوط به کد ( Status ) را در مقدار این پارامتر مشاهده نمایند.

خطاهای کلی در اجرای متد ها

کد توضیحات
402 عملیات ناموفق بود
409 سرور قادر به پاسخگوئی نیست بعدا تلاش کنید

در مواقعی که این خطا ها را دریافت کردید متد را دوباره فراخوانی کنید.

ساختار تائید هویت کاربری در کاوه نگار

برای تائید هویت یا Authentication سه راه حل کلی ارئه شده است :

 1. راه حل سنتی با امنیت کمتر در آن نام کاربری و رمز عبور دو پارامتر آغازین متد هستند و در ادامه مابقی پارامترها قرار می گیرند
 2. راه حل نسبتا جدیدی که در آن API-Key یکتای حساب شما پارامتر آغازین هر متد هستند
 3. شناسائی از طریق ارسال نام کاربری و رمز عبور بر روی هدر و قرار گیری آن در خصوصیت Authentication کلاس SOAP فراخوانی شده

در حال حاضر متناسب با نیاز مشتریان 2 متد اولی در توابع اعلان شده است.
بنابراین هر متد دارای دو Overload می‌باشد که اولی با عنوان LoginInfo و دیگری با API-Key در انتهای نام توابع قرار داده شده است.
بنابراین هر متد با عنوان در دسترس است , برای مثال متد SendSimple با عنوان های :

SendSimpleByLogininfo(string username,string password ,…)
SendSimpleByAPIkey(string apikey,…)

وجود دارد که در اولی دو پارامتر اولی این متد نام کاربری و رمز عبور بوده و در دومی پارامتر اولی API-Key حساب کاربری شما می‌باشد.
در صورتی که API-Key خود را نمی دانید می‌توانید با ورود به حساب از آدرس :

https://panel.kavenegar.com/
به بخش کاربری مراجعه و نسبت به ایجاد یا تغییر آن اقدام نمائید.

خطاهای مربوط به تائید هویت کاربری

401 حساب کاربری غیرفعال شده است
403 حساب کاربری معتبر نمی‌باشد. این خطا در زمانی که مشخصات ورود به حساب (نام کاربری و رمز عبور ) و یا کد شناسائی (API-Key) اشتباه ارسال شود رخ می دهد

ساختار پیام کوتاه

طول پیامک

طول استاندارد یک پیام کوتاه 140 ﺑﺎﻳﺖ که معادل 70 کاراکتر برای یک پیامک فارسی و 140 کاراکتر برای یک پیامک لاتین و 140 بایت برای پیامک باینری می‌باشد بنابراین هر کاراکتر فارسی معادل 2 بایت محاسبه می‌شود. این موضوع به دلیل گنجاندن کاراکتر های فارسی در فرمت یونیکد می‌باشد که با وجود حتی یک کاراکتر فارسی در پیامک باعث می‌شود تا طول آن بر حسب فرمت یونیکد (هر کاراکتر 2 بایت) محاسبه شده و پیامک فارسی شود (پیامک های فارسی ارزان تر از پیامک های لاتین هستند).

پیامک های چند بخشی

در صورتی که پیامک از طول استاندارد 140 بایت بیشتر شود باید به بخش های 140 بایتی تقسیم شده و سپس به مقصد ارسال شود که البته این کار توسط وب سرویس موجود انجام می‌شود و نیاز نیست برای این موضوع عملیاتی انجام دهید کافیست کل پیام را در فراخوانی وب سرویس ارسال نمائید. البته به این موضوع باید توجه داشت که به ازای هر بخش از یک پیامک فارسی طولانی، 3 کاراکتر و به ازای هر بخش از کی پیامک لاتین طولانی ،7 کاراکتر از فضای استاندارد متین پیامک به کد UDH اختصاص پیدا میکند.یعنی در واقع هر بخش از پیامک چند قسمتی فارسی حداکثر 67 کاراکتروهربخش ازپیامک چند قسمتی لاتین حداکثر 153 کاراکتررادرخودجای می‌دهد.

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل پیامک

حداکثر طول کل متن پیامک 900 کاراکتر می باشد. درصورتی که بیشتر از این مقدار ارسال شود مقدار پارامتر Status معادل 413 به معنای "متن پیام خالی است و یا طول آن بیشتر از حد مجاز می‌باشد" را برگشت می‌دهد. علاوه بر این موضوع در هر بار فراخوانی متدهای ارسال پیامک می‌توانید حداکثر 200 پیامک ارسال کنید. این محدودیت برای حفظ کیفیت در ارسال و سرعت پاسخگوئی قرارداده شده است همچنین در هر بار فراخوانی متدهای کنترل وضعیت Status و انصراف از ارسال پیامک Cancel می‌توانید حداکثر 500 شناسه را در ورودی قرار دهید.

خطای مربوط به حداکثر رکورد درخواستی در هر بار فراخوانی

414 حجم درخواست بیشتر از حد مجاز است
در ارسال پیامک هر فراخوانی 200 رکورد و کنترل وضعیت هر فراخوانی 500 رکورد

توجه : شما می‌توانید با فراخوانی متد ها از طریق ساختار Multi-Threaded میزان درخواست همزمان خود را افزایش دهید. موضوع محدودیت مربوط به تعداد در هر بار فراخوانی (Per Request) می‌باشد.

فرمت داده های ورودی

در طراحی وب سرویس کاوه نگار سعی شده تا جای ممکن نسبت به داده های ورودی حساسیت وجود نداشته باشد در نهایت پارامتر ها با فرمت زیر قابل تشخیص هستند در غیر اینصورت احتمال دریافت کد خطا در داده های ورودی وجود دارد.
در هنگام ارسال درخواست با متد HTTP GET حتما مقدار پارامتر ها را URL Encode نمائید.

فرمت درست خط اختصاصی فرستنده (این شماره به عنوان مثال قید شده است)

+9810004346
009810004346
10004346

فرمت درست شماره گیرنده (این شماره به عنوان مثال قید شده است)

09121234567
00989121234567
+989121234567
9121234567

متن پیام URL Encode شده معادل "خدمات پیام کوتاه کاوه نگار" message=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1

خطاهای مربوط به فرمت اشتباه گیرنده و فرستنده و متن پیامک

411 شماره گیرنده پیام معتبر نمی باشد
412 شماره فرستنده معتبر نمی‌باشد
413 پیام خالی است و یا طول پیام بیش از حد مجاز می‌باشد
حداکثر طول کل متن پیامک 900 کاراکتر می باشد
414 تعداد رکورد ها بیشتر از حد مجاز است
در ارسال پیامک حداکثر 200 گیرنده در کنترل وضعیت حداکثر 500 شناسه

Sendارسال ساده

ارسال پیامک از یک خط اختصاصی با یک متن برای یک یا چندین گیرنده.

پارامتر های ورودی

نام نوع توضیحات
Sender String خط اختصاصی ارسال کننده پیامک
Message String متن پیامک
Receptor Array of String شماره های دریافت کننده پیامک
UnixDate Long زمان ارسال پیامک ، در صورتی که مقدار 0 را ارسال کنید پیامک در همان لحظه به صورت خودکار ارسال می‌شود .
Type Integer نحوه نمایش پیامک در موبایل گیرنده (فرمت معمولی مقدار 1) در غیر اینصورت به جدول شماره 3در انتهای سند مراجعه کنید.

مقادیر خروجی

نوع توضیحات
Array of Long شناسه پیامک ها (در صورتی که null باشد ارسال ناموفق بوده و باید به مقدار پارامتر Status مراجعه کنید).
توصیه می‌شود برای دریافت وضعیت پیامک ها مقادیر خروجی را ذخیره نمائید. درواقع شناسه پیامک همان شناسه رکورد متناظر در پایگاه داده کاوه نگار است.

یادداشت

 • برای واکشی وضعیت پیامک به متد GetStatus مراجعه نمائید
 • برای دریافت اطلاعات و نحوه کار با فرمت UnixTime به اینجا مراجعه نمائید
 • برای اطلاع از نحوه نمایش پیامک در موبایل گیرنده به جدول شماره 3 مراجعه نمائید

خطاها

417 تاریخ ارسال اشتباه است و فرمت آن صحیح نمی باشد.
418 اعتبار حساب کافی نیست .

SendArrayارسال گروهی

در صورتی می خواهید پیامک های مختلفی از شماره های مختلف ارسال کنید ، این متد کارائی زیادی برای شما دارد . نکته قابل توجه در استفاده از این متد آن است که کلیه پارامتر آرایه بوده و باید طول آنها باهم برابر باشد و حداکثر تعداد گیرندگان در هر بار فراخوانی 200 عدد می‌باشد.

پارامتر های ورودی

نام نوع توضیحات
Sender Array of String خط اختصاصی ارسال کننده پیامک
Message Array of String متن پیام کوتاه
Receptor Array of String شماره های دریافت کننده پیامک
UnixDate Long زمان ارسال پیامک ، در صورتی که مقدار 0 را ارسال کنید پیامک در همان لحظه به صورت خودکار ارسال می‌شود .
Type Array of Integer نحوه نمایش پیامک در موبایل گیرنده (فرمت معمولی مقدار 1) در غیر اینصورت به جدول شماره 3 در انتهای سند مراجعه کنید.

مقادیر خروجی

نوع توضیحات
Array of Long شناسه پیامک ها (در صورتی که null باشد ارسال ناموفق بوده و باید به مقدار پارامتر Status مراجعه کنید) .
توصیه می‌شود برای دریافت وضعیت پیامک ها مقادیر خروجی را ذخیره نمائید. درواقع شناسه پیامک همان شناسه رکورد متناظر در پایگاه داده کاوه نگار است.

یادداشت

 • برای دریافت اطلاعات و نحوه کار با فرمت UnixTime به اینجا مراجعه نمائید
 • طول آرایه های ورودی باید با هم برابر باشد
 • برای اطلاع از نحوه نمایش پیامک در موبایل گیرنده به جدول شماره 3 مراجعه نمائید

خطاها

417 تاریخ ارسال اشتباه است و فرمت آن صحیح نمی باشد.
418 اعتبار حساب کافی نیست
419 طول آرایه متن و گیرنده و ارسال کننده هم اندازه نیست

Selectانتخاب پیامک

در صورتی که می‌خواهید اطلاعات پیامک ارسالی را بازیابی نمائید، می‌توانید با MessageId و استفاده از این متد اطلاعات رکورد را دریافت کنید. در هر بار اجرای این متد می‌توانید از وضعیت ۳۰۰۰ پیامک با خبر شوید. کافیست شناسه یکتای پیامک ها را از طریق کاراکتر ویرگول « , » از هم جدا کنید .

پارامتر های ورودی

نام نوع توضیحات
Messageid Array Of Long شناسه پیامک مورد نظر که از جنس آرایه می باشد.

مقادیر خروجی

نام نوع توضیحات
Messageid Array Of Long شناسه پیامک مورد نظر که از جنس آرایه می باشد.
Message Integer متن پیام ارسال شده
Status Integer وضعیت عددی این پیامک - اطلاعات بیشتر جدول وضعیت پیامک ها
Statustext String متن توضیح وضعیت عددی این پیامک - اطلاعات بیشتر جدول وضعیت پیامک ها
Sender String شماره فرستنده
Receptor String شماره گیرنده
Date UnixTime زمان ارسال این پیامک به فرمت UnixTime
Cost Integer هزینه این پیامک ( ریال)

یادداشت

 • در صورتی که شناسه پیامک ( MessageID ) معتبر نباشد و یا در پایگاه داده ثبت نشده باشد، مقدار خروجی معادل 100 ( معتبر نبودن شناسه پیامک) می‌باشد.
 • تفاوت این متد با متد Status در نوع خروجی است، این متد اطلاعات بیشتر همراه خود دارد ولی بهتر است برای کنترل وضعیت پیامک از متد Status استفاده کنید زیرا حجم اطلاعات خروجی کمتر و سرعت آن بیشتر است.
 • برای استفاده از این متد اقدام به تنظیم IP در بخش تنظیمات امنیتی نمایید

خطاها

400 پارامترها ناقص هستند.
407 دسترسی به اطلاعات مورد نظر برای شما امکان پذیر نیست
 • استفاده از این متد نیاز به تنظیم IP در بخش تنظیمات امنیتی دارد
411 حجم درخواست بیشتر از حد مجاز است ، هر فراخوانی 500 شناسه پیامک

SelectOutBoxلیست ارسال ها

گاهی پیش می آید نیاز داریم فهرست پیامک های ارسال شده را در بازه زمانی مشاهده کنیم، در این حالت از این متد استفاده کنید. برای این کار کافیست تاریخ شروع و پایان بازه زمانی مورد نظر را به فرمت UnixTime ارسال کنید.

پارامتر های ورودی

نام نوع توضیحات
Startdate Long تاریخ شروع بازه مورد نظر به فرمت UnixTime
Enddate Long تاریخ پایان بازه مورد نظر به فرمت UnixTime
Sender String خط اختصاصی ارسال کننده پیامک

مقادیر خروجی

نام نوع توضیحات
Messageid Array Of Long شناسه پیامک مورد نظر که از جنس آرایه می باشد.
Message Integer متن پیام ارسال شده
Status Integer وضعیت عددی این پیامک - اطلاعات بیشتر جدول وضعیت پیامک ها
Statustext String متن توضیح وضعیت عددی این پیامک - اطلاعات بیشتر جدول وضعیت پیامک ها
Sender String شماره فرستنده
Receptor String شماره گیرنده
Date UnixTime زمان ارسال این پیامک به فرمت UnixTime
Cost Integer هزینه این پیامک ( ریال)

یادداشت

 • برای دریافت اطلاعات و نحوه کار با فرمت UnixTime به اینجا مراجعه نمائید
 • طول آرایه های ورودی باید با هم برابر باشد
 • برای اطلاع از نحوه نمایش پیامک در موبایل گیرنده به جدول شماره 3 مراجعه نمائید
 • برای استفاده از این متد اقدام به تنظیم IP در بخش تنظیمات امنیتی نمایید

خطاها

407 دسترسی به اطلاعات مورد نظر برای شما امکان پذیر نیست
 • استفاده از این متد نیاز به تنظیم IP در بخش تنظیمات امنیتی دارد
417 تاریخ ارسال اشتباه است و فرمت آن صحیح نمی باشد.
418 اعتبار حساب کافی نیست .
419 طول آرایه متن و گیرنده و ارسال کننده هم اندازه نیست .

SelectLatestلیست آخرین ارسال ها

برای دریافت آخرین پیامک های ارسال شده می‌توانید از این متد استفاده نمائید . با ارسال مقدار پارامتر Pagesize می‌توانید تعداد رکورد های مورد نیاز را مشخص نمائید .

پارامتر های ورودی

نام نوع توضیحات
pagesize Long تعداد آخرین رکورد های مورد نیاز (حداکثر 500 رکورد)
Sender String خط اختصاصی ارسال کننده پیامک

مقادیر خروجی

نام نوع توضیحات
MessageId Array Of Long شناسه پیامک مورد نظر که از جنس آرایه می باشد.
Message String متن پیام ارسال شده
Status Integer وضعیت عددی این پیامک - اطلاعات بیشتر جدول وضعیت پیامک ها
StatusText String متن توضیح وضعیت عددی این پیامک - اطلاعات بیشترجدول وضعیت پیامک ها
Sender String شماره فرستنده
Receptor String شماره گیرنده
Date UnixTime زمان ارسال این پیامک به فرمت UnixTime
Cost Integer هزینه این پیامک ( ریال)

یادداشت

 • حداکثر تعداد رکورد های خروجی این متد حداکثر 500 رکورد می‌باشد،
 • قابلیت Pagination به زودی اضافه می‌شود
 • در صورتی که PageSize مقداردهی نشود مقدار 500 برای آن لحاظ می‌شود
 • در صورتی که می‌خواهید ارسال های یک خط خاص را دریافت نمائید کافیست پارامتر Sender را مقداردهی کنید
 • برای استفاده از این متد اقدام به تنظیم IP در بخش تنظیمات امنیتی نمایید

خطاها

400 پارامترها ناقص هستند ، در صورتی که مقدار Pagesize بیشتر از 500 باشد پارامتر ناقص لحاظ می‌شود
407 دسترسی به اطلاعات مورد نظر برای شما امکان پذیر نیست
 • استفاده از این متد نیاز به تنظیم IP در بخش تنظیمات امنیتی دارد
412 ارسال کننده نامعتبر است یا متعلق به شما نمی‌باشد

Statusدریافت وضعیت

برای کنترل وضعیت پیامک می‌توانید از این متد استفاده نمائید .از این متد برای کنترل رسید (Delivery) هم می‌توانید استفاده کنید.

پارامتر های ورودی

نام نوع توضیحات
MessageID Array of Long شناسه پیامک مورد نظر که از جنس آرایه می باشد.

مقادیر خروجی

نوع توضیحات
Array of Integer وضعیت پیامک ها ( جدول شماره 2 )

یادداشت

 • در صورتی که شناسه پیامک ( MessageID ) معتبر نباشد و یا در پایگاه داده ثبت نشده باشد، مقدار خروجی معادل 100 ( معتبر نبودن شناسه پیامک) می‌باشد.
 • در هر بار فراخوانی این متد می‌توانید حداکثر 200 شناسه پیامک ارسال کنید

Cancelانصراف از ارسال

برای انصراف از ارسال پیام های زمانبندی شده می‌توانید از این متد استفاده نمائید . این متد بعد از کنترل معتبر بودن شناسه پیامک در صورتی که زمانبندی شده باشد آن را از صف خارج کرده و مقدار 13 معادل "ارسال لغو شد " را در خروجی قرار می دهد. لغو ارسال پیامک فقط به شرطی امکان پذیر است که پیامک مورد نظر برای تاریخ مشخصی زمانبندی شده باشد. در غیر اینصورت وضعیت عادی پیامک را در خروجی قرار می دهد.

پارامتر های ورودی

نام نوع توضیحات
MessageID Array of Long شناسه پیامک مورد نظر که از جنس آرایه می باشد.

مقادیر خروجی

نوع توضیحات
Array of Integer وضعیت پیامک ها ( جدول شماره 2 )

نکات

 • در صورتی که شناسه پیامک ( MessageID ) معتبر نباشد و یا در پایگاه داده ثبت نشده باشد، مقدار خروجی معادل 100 ( معتبر نبودن شناسه پیامک) می‌باشد.
 • در هر بار فراخوانی این متد می‌توانید حداکثر 200 شناسه پیامک ارسال کنید
 • در صورتی که هیچ پیامک دریافت شده ای نداشته باشید خروجی null خواهد بود

Receiveدریافت پیامک

واکشی پیامک های دریافتی از خط های اختصاصی توسط این متد انجام می‌شود .با هر بار فراخوانی این متد پیامک هایی که در خروجی برگشت داده می شوند وضعیت "خوانده شده" معادل 1 را به خود می گیرند. به این معنا که شما پیامک ر ا خوانده اید. بنابراین برای واکشی پیامک های جدید همیشه مقدار 0 را در پارامتر isRead قرار دهید.

پارامتر های ورودی

نام نوع توضیحات
LineNumber String خط اختصاصی مورد نظر
isRead Byte وضعیت پیامک ( که خوانده نشده 0 و خوانده شده 1 می‌باشد )

مقادیر خروجی

خروجی آرایه ای از شئ زیر خواهد بود :

نام نوع توضیحات
MessageID Array Of Long شناسه پیامک مورد نظر که از جنس آرایه می باشد.
Message String متن پیام دریافتی
Sender String شماره ارسال کننده پیامک
Receptor String شماره گیرنده پیامک ( معادل پارامتر LineNumber است )
Date Long زمان دریافت پیامک به فرمت UnixTime

نکات

 • در هر بار فراخوانی این متد 200 پیامک دریافت شده در خروجی قرار می گیرد ، برای ادامه کافیست یکبار این متد را فراخوانی نمائید .بنابراین مادامی که تعداد اجزاء شیء خروجی 200 است باید متد دوباره فراخوانی شود تا پیامک های جدید را به طور کامل واکشی نمائید.
 • در صورتی که هیچ پیامک دریافت شده ای نداشته باشید خروجی null خواهد بود.

خطاها

411 دریافت کننده نامعتبر می‌باشد .به معنای اینکه مالکیت خط اختصاصی برای شما نیست یا فرمت ورودی خط اختصاصی نادرست است.

دریافت اعتبارRemainCredit

دریافت اعتبار باقی مانده حساب مورد نظر ، که در آن کافیست اطلاعات اولیه (LoginInfo و یا API Key ) را ارسال کنید.

مقادیر خروجی

نوع توضیحات
Long معادل ریالی اعتبار باقی مانده حساب مورد نظر می‌باشد

جدول ۱ - کدهای برگشتی

کد توضیحات
200 درخواست تایید شد
400 پارامترها ناقص هستند
401 حساب کاربری غیرفعال شده است
402 عملیات ناموفق بود
403 کد شناسائی API-Key معتبر نمی‌باشد
404 متد نامشخص است
405 متد Get/Post اشتباه است
406 پارامترهای اجباری خالی ارسال شده اند
407 دسترسی به اطلاعات مورد نظر برای شما امکان پذیر نیست
 • برای استفاده از متدهای Select، SelectOutbox و LatestOutBox و یا ارسال با خط بین المللی نیاز به تنظیم IP در بخش تنظیمات امنیتی می باشد
409 سرور قادر به پاسخگوئی نیست بعدا تلاش کنید
411 دریافت کننده نامعتبر است
412 ارسال کننده نامعتبر است
413 پیام خالی است و یا طول پیام بیش از حد مجاز می‌باشد. حداکثر طول کل متن پیامک 900 کاراکتر می باشد
414 حجم درخواست بیشتر از حد مجاز است ،ارسال پیامک :هر فراخوانی حداکثر 200 رکورد و کنترل وضعیت :هر فراخوانی 500 رکورد
415 اندیس شروع بزرگ تر از کل تعداد شماره های مورد نظر است
416 IP سرویس مبدا با تنظیمات مطابقت ندارد
417 تاریخ ارسال اشتباه است و فرمت آن صحیح نمی باشد.
418 اعتبار شما کافی نمی‌باشد
419 طول آرایه متن و گیرنده و فرستنده هم اندازه نیست
420 استفاده از لینک در متن پیام برای شما محدود شده است
422 داده ها به دلیل وجود کاراکتر نامناسب قابل پردازش نیست
424 الگوی مورد نظر پیدا نشد
426 استفاده از این متد نیازمند سرویس پیشرفته می‌باشد
427 استفاده از این خط نیازمند ایجاد سطح دسترسی می باشد
428 ارسال کد از طریق تماس تلفنی امکان پذیر نیست
429 IP محدود شده است
431 ساختار کد صحیح نمی‌باشد
432 پارامتر کد در متن پیام پیدا نشد
451 فراخوانی بیش از حد در بازه زمانی مشخص IP محدود شده
501 فقط امکان ارسال پیام تست به شماره صاحب حساب کاربری وجود دارد

جدول ۲ - وضعیت پیامک ها

مقدار توضیحات
1 در صف ارسال قرار دارد
2 زمان بندی شده (ارسال در تاریخ معین)
4 ارسال شده به مخابرات
5 ارسال شده به مخابرات (همانند وضعیت 4)
6 خطا در ارسال پیام که توسط سر شماره پیش می آید و به معنی عدم رسیدن پیامک می‌باشد (Failed)
10 رسیده به گیرنده (Delivered)
11 نرسیده به گیرنده ، این وضعیت به دلایلی از جمله خاموش یا خارج از دسترس بودن گیرنده اتفاق می افتد (Undelivered)
13 ارسال پیام از سمت کاربر لغو شده یا در ارسال آن مشکلی پیش آمده که هزینه آن به حساب برگشت داده می‌شود
14 بلاک شده است، عدم تمایل گیرنده به دریافت پیامک از خطوط تبلیغاتی که هزینه آن به حساب برگشت داده می‌شود
100 شناسه پیامک نامعتبر است ( به این معنی که شناسه پیام در پایگاه داده کاوه نگار ثبت نشده است یا متعلق به شما نمی‌باشد)

جدول ۳ - نوع نمایش پیام

کد توضیحات
0 پیامک بصورت مستقیم برروی صفحه موبایل شخص گیرنده ظاهرمی‌شود.این حالت پیامک درموبایل یا سیم کارت شخص گیرنده بصورت اتوماتیک ذخیره نمی‌شود و با خروج از آن حذف می‌شود(پیامک خبری)
1 در حافظه ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺷﺨﺺ گیرنده ذخیره می‌شود. (پیامک عادی) در صورتی که پارامتر مربوطه خالی ارسال شود به صورت پیش فرض پیامک مورد نظر با این نوع ارسال می‌شود
2 پیامک برروی حافظه سیمکارت گوشی گیرنده ذخیره می‌شود
3 درصورتی که موبایل شخص گیرنده دارای یک نرم افزار کابردی خاص برای ذخیره پیامک باشد و یا به یک نرم افزار کاربردی خاص برروی یک کامپیوترمتصل باشد، پیامک دریافتی درآن نرم افزارها ذخیره می‌شود

دانلود نمونه کدها